12 Kỵ Binh Quả Cảm - 12 Strong

Chia sẻ

Tóm tắt:

Vài tuần sau vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 tại Mỹ, một nhóm bộ binh 12 người thuộc Lực Lượng Đặc Biệt ... Mở rộng