12 Năm Nô Lệ - 12 Years A Slave

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Phim dựa trên một câu chuyện có thật lạ thường của một người đàn ông chiến đấu cho sự sống còn và tự... Mở rộng

Thông tin: