47 Lãng Nhân - 47 Ronin

Chia sẻ 6.3/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Câu chuyện kể về một nhóm võ sĩ đầu thế kỷ 18 đã mất chủ tướng (trở thành lãng nhân) sau khi vị chủ ... Mở rộng

Thông tin: