6 Giờ - 6 Horas ( 6 Hours: The End)

Chia sẻ 5.4/10

Tóm tắt:

Một thanh niên chỉ có sáu giờ để trốn thoát với người bạn thân nhất của mình từ quê hương của họ trư... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 45129

Đạo diễn: Diego Ayala

Thể loại: Hành Động, Hollywood

Năm: 2015

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Jocelyn Anfossy, Paulina Cuevas, Andres Cesar Gonzalez