79 Đêm - Seventy-Nine

Chia sẻ 5.1/10

Tóm tắt:

Trong một trại tị nạn bỏ hoang, các bác sĩ thực hiện các nghiên cứu bí mật trên chính những bệnh nhâ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 45939

Đạo diễn: Filip Maciejewicz

Thể loại: Kinh Dị

Năm: 2010

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Athena Baumeister, Adrian Voo, Bo Linton