79 Đêm - Seventy-Nine

Chia sẻ 5.1/10

Tóm tắt:

79 đêm là một bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng cũng không kém phần kinh dị bởi những cảnh quay được... Mở rộng

Thông tin: