Biệt Đội Cảm Tử - Project E. 1337 – ALPHA

Chia sẻ

Tóm tắt:

Con người bắt đầu mất thị giác do một loại vi khuẩn lạ trong không khí, chỉ một số người trong quân ... Mở rộng