Chọn tập 1/62

Tập 1

54036 lượt xem

Tập 2

4637 lượt xem

Tập 3

3850 lượt xem

Tập 4

3706 lượt xem

Tập 5

3405 lượt xem

Tập 6

3064 lượt xem

Tập 7

3128 lượt xem

Tập 8

3048 lượt xem

Tập 9

2857 lượt xem

Tập 10

2843 lượt xem

Tập 11

2713 lượt xem

Tập 12

2645 lượt xem

Tập 13

2546 lượt xem

Tập 14

2364 lượt xem

Tập 15

2333 lượt xem

Tập 16

2298 lượt xem

Tập 17

2179 lượt xem

Tập 18

2151 lượt xem

Tập 19

2042 lượt xem

Tập 20

2303 lượt xem

Tập 21

2044 lượt xem

Tập 22

2091 lượt xem

Tập 23

1961 lượt xem

Tập 24

2047 lượt xem

Tập 25

2077 lượt xem

Tập 26

1948 lượt xem

Tập 27

1908 lượt xem

Tập 28

2004 lượt xem

Tập 29

1764 lượt xem

Tập 30

1999 lượt xem

Tập 31

1979 lượt xem

Tập 32

1647 lượt xem

Tập 33

1883 lượt xem

Tập 34

1924 lượt xem

Tập 35

1913 lượt xem

Tập 36

1858 lượt xem

Tập 37

1641 lượt xem

Tập 38

1712 lượt xem

Tập 39

1639 lượt xem

Tập 40

1677 lượt xem

Tập 41

1483 lượt xem

Tập 42

1597 lượt xem

Tập 43

1732 lượt xem

Tập 44

1677 lượt xem

Tập 45

1734 lượt xem

Tập 46

1558 lượt xem

Tập 47

1423 lượt xem

Tập 48

1455 lượt xem

Tập 49

1453 lượt xem

Tập 50

1567 lượt xem

Tập 51

1490 lượt xem

Tập 52

1417 lượt xem

Tập 53

1377 lượt xem

Tập 54

1266 lượt xem

Tập 55

1360 lượt xem

Tập 56

1383 lượt xem

Tập 57

1362 lượt xem

Tập 58

1329 lượt xem

Tập 59

1339 lượt xem

Tập 60

1364 lượt xem

Tập 61

1351 lượt xem

Tập 62

2333 lượt xem

Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Hạo Lan truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 191821

Đạo diễn: Vu Chính

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2019

Quốc gia: Hồng Kông

Cung cấp bởi: Đài Truyền Hình TVB - Hồng Kông

Diễn viên: Mao Tử Tuấn, Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn