Chọn tập 1/48

Tập 1

32242 lượt xem

Tập 2

2513 lượt xem

Tập 3

1710 lượt xem

Tập 4

1356 lượt xem

Tập 5

1227 lượt xem

Tập 6

1162 lượt xem

Tập 7

1157 lượt xem

Tập 8

1098 lượt xem

Tập 9

989 lượt xem

Tập 10

1002 lượt xem

Tập 11

949 lượt xem

Tập 12

911 lượt xem

Tập 13

890 lượt xem

Tập 14

859 lượt xem

Tập 15

836 lượt xem

Tập 16

663 lượt xem

Tập 17

767 lượt xem

Tập 18

823 lượt xem

Tập 19

791 lượt xem

Tập 20

825 lượt xem

Tập 21

697 lượt xem

Tập 22

718 lượt xem

Tập 23

803 lượt xem

Tập 24

684 lượt xem

Tập 25

722 lượt xem

Tập 26

668 lượt xem

Tập 27

658 lượt xem

Tập 28

672 lượt xem

Tập 29

647 lượt xem

Tập 30

691 lượt xem

Tập 31

563 lượt xem

Tập 32

511 lượt xem

Tập 33

520 lượt xem

Tập 34

551 lượt xem

Tập 35

514 lượt xem

Tập 36

518 lượt xem

Tập 37

536 lượt xem

Tập 38

566 lượt xem

Tập 39

533 lượt xem

Tập 40

527 lượt xem

Tập 41

504 lượt xem

Tập 42

472 lượt xem

Tập 43

515 lượt xem

Tập 44

460 lượt xem

Tập 45

493 lượt xem

Tập 46

515 lượt xem

Tập 47

619 lượt xem

Tập 48

1351 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: