Chọn tập 1/48

Tập 1

15000 lượt xem

Tập 2

1028 lượt xem

Tập 3

625 lượt xem

Tập 4

502 lượt xem

Tập 5

467 lượt xem

Tập 6

449 lượt xem

Tập 7

450 lượt xem

Tập 8

428 lượt xem

Tập 9

374 lượt xem

Tập 10

361 lượt xem

Tập 11

360 lượt xem

Tập 12

334 lượt xem

Tập 13

361 lượt xem

Tập 14

337 lượt xem

Tập 15

308 lượt xem

Tập 16

242 lượt xem

Tập 17

288 lượt xem

Tập 18

304 lượt xem

Tập 19

315 lượt xem

Tập 20

306 lượt xem

Tập 21

256 lượt xem

Tập 22

244 lượt xem

Tập 23

291 lượt xem

Tập 24

241 lượt xem

Tập 25

269 lượt xem

Tập 26

241 lượt xem

Tập 27

252 lượt xem

Tập 28

239 lượt xem

Tập 29

222 lượt xem

Tập 30

269 lượt xem

Tập 31

173 lượt xem

Tập 32

164 lượt xem

Tập 33

172 lượt xem

Tập 34

166 lượt xem

Tập 35

162 lượt xem

Tập 36

173 lượt xem

Tập 37

198 lượt xem

Tập 38

181 lượt xem

Tập 39

171 lượt xem

Tập 40

177 lượt xem

Tập 41

171 lượt xem

Tập 42

153 lượt xem

Tập 43

151 lượt xem

Tập 44

139 lượt xem

Tập 45

147 lượt xem

Tập 46

174 lượt xem

Tập 47

201 lượt xem

Tập 48

452 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng