Lời Nguyền Búp Bê Phù Thủy - Conjuring: The Witch's Doll

Chia sẻ

Tóm tắt:

Trong đợt di cư tránh bom, Adeline và con gái – Chloe vô tình chuyển vào một ngôi nhà ở một khu rừng... Mở rộng

Thông tin: