Phượng Hoàng Bóng Tối - Xmen: Dark Phoenixes

Chia sẻ 5.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối) là phần mở rộng của vũ trụ X-Men khi Jean Grey ... Mở rộng