A Lử Lên Tỉnh: Phần 3 - Ô Sin Và Thằng Ăn Cắp

Chia sẻ

Tóm tắt:

A Lử Lên Tỉnh một seri phim ngắn nói về anh chàng Trung Ruồi vào vai A Lử dân tộc thiểu số. A Lử Lên... Mở rộng

Thông tin: