Alice Lạc Vào Bóng Đêm - Alice: The Darker Side Of The Mirror

Chia sẻ 5.3/10

Tóm tắt:

Sau khi Alice ngậm viên thuốc của người đàn ông lạ, hắn dẫn cô vào một thế giới u ám bí ẩn, nơi chứa... Mở rộng