Ám Ảnh - Nerve

Chia sẻ

Tóm tắt:

Jakob Evans, người đã trải qua một cuộc tình tan vỡ từ cái chết của vợ mình trong một tai nạn xe hơi... Mở rộng