Ba Chàng Ngự Lâm II - The Hangover Part II

Chia sẻ 6.5/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bốn chàng trai Stu, Phil, Alan và Doug tổ chức tiệc chia tay độc thân cho Stu trước khi anh kết hôn.... Mở rộng