Bậc Thầy Của Những Ước Mơ - The Greatest Showman

Chia sẻ 8.0/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Từ một kẻ thất nghiệp, P.T. Barnum chứng tỏ mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật nếu ta dám thực hiệ... Mở rộng

Thông tin: