Chọn tập 1/44

Tập 1

14890 lượt xem

Tập 2

2393 lượt xem

Tập 3

1743 lượt xem

Tập 4

1609 lượt xem

Tập 5

1376 lượt xem

Tập 6

1296 lượt xem

Tập 7

1217 lượt xem

Tập 8

1004 lượt xem

Tập 9

953 lượt xem

Tập 10

1043 lượt xem

Tập 11

953 lượt xem

Tập 12

946 lượt xem

Tập 13

891 lượt xem

Tập 14

907 lượt xem

Tập 15

838 lượt xem

Tập 16

822 lượt xem

Tập 17

779 lượt xem

Tập 18

805 lượt xem

Tập 19

780 lượt xem

Tập 20

882 lượt xem

Tập 21

803 lượt xem

Tập 22

823 lượt xem

Tập 23

834 lượt xem

Tập 24

831 lượt xem

Tập 25

839 lượt xem

Tập 26

785 lượt xem

Tập 27

796 lượt xem

Tập 28

828 lượt xem

Tập 29

669 lượt xem

Tập 30

753 lượt xem

Tập 31

736 lượt xem

Tập 32

701 lượt xem

Tập 33

725 lượt xem

Tập 34

764 lượt xem

Tập 35

873 lượt xem

Tập 36

673 lượt xem

Tập 37

691 lượt xem

Tập 38

680 lượt xem

Tập 39

719 lượt xem

Tập 40

752 lượt xem

Tập 41

702 lượt xem

Tập 42

839 lượt xem

Tập 43

896 lượt xem

Tập 44

1472 lượt xem

Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim nói về câu chuyện phức tạp xuất phát từ “tai nạn” của 29 năm trước đã thay đổi vận mệnh của hai... Mở rộng