Bạn Ma Phiền Toái - The Soulmate

Chia sẻ

Tóm tắt:

Sau khi gặp tai nạn và hôn mê hồn lìa khỏi xác, thật oái oăm khi người duy nhất nhìn thấy viên cảnh ... Mở rộng

Thông tin: