Bản Năng Của Jake - Confidence

Chia sẻ 6.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Jake Vig là con người với bản năng tự nhiên vốn có. Hắn giết một người bạn để có thể là người đứng đ... Mở rộng