Bão Táp Sa Mạc - Green Zone

Chia sẻ 6.8/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Khám phá tình báo bí mật và bị lỗi gây ra một sĩ quan quân đội Mỹ để đi lừa đảo khi săn Weapons of M... Mở rộng