Bất Khuất - Invictus

Chia sẻ 7.3/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Câu chuyện diễn ra vào năm 1990 khi ông Nelson Mandela, nạn nhân của sự kỳ thị mầu da lâu đời nhất t... Mở rộng