Bệnh Viện Điên - The Crazies

Chia sẻ 6.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Giới thiệu về các cư dân của một thị trấn Lowa nhỏ đột nhiên gặp khó khăn do điên loạn và sau đó tử ... Mở rộng

Thông tin: