Chọn tập 1/3

Tập 1

123144 lượt xem

Tập 2

24715 lượt xem

Tập 3

22733 lượt xem

Bí Mật Lại Bị Mất - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim nói về ca sĩ Lý Hải là đệ tử của một ngôi chùa nghèo có một báu vật truyền rằng có khả năng cứu... Mở rộng