Chọn tập 1/3

Tập 1

25936 lượt xem

Tập 2

3666 lượt xem

Tập 3

3238 lượt xem

Bí Mật Lại Bị Mất - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim nói về ca sĩ Lý Hải là đệ tử của một ngôi chùa nghèo có một báu vật truyền rằng có khả năng cứu... Mở rộng