Bí Mật Trái Đất Diệt Vong - Oblivion

Chia sẻ 7.0/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh vào năm 2077, sau khi thế giới bị người ngoài hành tinh xâm lược thì tất cả loài n... Mở rộng

Thông tin: