Chọn tập 6/30

Tập 1

249527 lượt xem

Tập 2

45801 lượt xem

Tập 3

39096 lượt xem

Tập 4

39107 lượt xem

Tập 5

37727 lượt xem

Tập 6

33514 lượt xem

Tập 7

31775 lượt xem

Tập 8

31371 lượt xem

Tập 9

29586 lượt xem

Tập 10

34161 lượt xem

Tập 11

30328 lượt xem

Tập 12

29783 lượt xem

Tập 13

25100 lượt xem

Tập 14

24380 lượt xem

Tập 15

24123 lượt xem

Tập 16

23562 lượt xem

Tập 17

23585 lượt xem

Tập 18

25362 lượt xem

Tập 19

23955 lượt xem

Tập 20

24773 lượt xem

Tập 21

22460 lượt xem

Tập 22

21199 lượt xem

Tập 23

20123 lượt xem

Tập 24

21648 lượt xem

Tập 25

23845 lượt xem

Tập 26

21109 lượt xem

Tập 27

20463 lượt xem

Tập 28

25194 lượt xem

Tập 29

36569 lượt xem

Tập 30

58775 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 6

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng