Chọn tập 7/30

Tập 1

13700 lượt xem

Tập 2

2035 lượt xem

Tập 3

1458 lượt xem

Tập 4

1234 lượt xem

Tập 5

1257 lượt xem

Tập 6

1140 lượt xem

Tập 7

994 lượt xem

Tập 8

978 lượt xem

Tập 9

881 lượt xem

Tập 10

954 lượt xem

Tập 11

928 lượt xem

Tập 12

857 lượt xem

Tập 13

852 lượt xem

Tập 14

792 lượt xem

Tập 15

843 lượt xem

Tập 16

723 lượt xem

Tập 17

706 lượt xem

Tập 18

660 lượt xem

Tập 19

771 lượt xem

Tập 20

768 lượt xem

Tập 21

679 lượt xem

Tập 22

617 lượt xem

Tập 23

611 lượt xem

Tập 24

517 lượt xem

Tập 25

633 lượt xem

Tập 26

563 lượt xem

Tập 27

505 lượt xem

Tập 28

590 lượt xem

Tập 29

855 lượt xem

Tập 30

1507 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 7

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng