Chọn tập 8/30

Tập 1

9007 lượt xem

Tập 2

1361 lượt xem

Tập 3

966 lượt xem

Tập 4

850 lượt xem

Tập 5

870 lượt xem

Tập 6

773 lượt xem

Tập 7

686 lượt xem

Tập 8

681 lượt xem

Tập 9

630 lượt xem

Tập 10

656 lượt xem

Tập 11

668 lượt xem

Tập 12

583 lượt xem

Tập 13

596 lượt xem

Tập 14

555 lượt xem

Tập 15

563 lượt xem

Tập 16

504 lượt xem

Tập 17

512 lượt xem

Tập 18

467 lượt xem

Tập 19

461 lượt xem

Tập 20

451 lượt xem

Tập 21

464 lượt xem

Tập 22

360 lượt xem

Tập 23

411 lượt xem

Tập 24

347 lượt xem

Tập 25

412 lượt xem

Tập 26

353 lượt xem

Tập 27

320 lượt xem

Tập 28

382 lượt xem

Tập 29

538 lượt xem

Tập 30

935 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng