Chọn tập 8/30

Tập 1

268593 lượt xem

Tập 2

49883 lượt xem

Tập 3

42364 lượt xem

Tập 4

42242 lượt xem

Tập 5

40937 lượt xem

Tập 6

36489 lượt xem

Tập 7

34400 lượt xem

Tập 8

33937 lượt xem

Tập 9

31924 lượt xem

Tập 10

36810 lượt xem

Tập 11

32747 lượt xem

Tập 12

32211 lượt xem

Tập 13

27199 lượt xem

Tập 14

26358 lượt xem

Tập 15

26108 lượt xem

Tập 16

25610 lượt xem

Tập 17

25507 lượt xem

Tập 18

27522 lượt xem

Tập 19

25865 lượt xem

Tập 20

26848 lượt xem

Tập 21

24263 lượt xem

Tập 22

23226 lượt xem

Tập 23

21996 lượt xem

Tập 24

23618 lượt xem

Tập 25

26026 lượt xem

Tập 26

22883 lượt xem

Tập 27

22215 lượt xem

Tập 28

27340 lượt xem

Tập 29

39874 lượt xem

Tập 30

64336 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng