Chọn tập 8/30

Tập 1

17632 lượt xem

Tập 2

2521 lượt xem

Tập 3

1765 lượt xem

Tập 4

1577 lượt xem

Tập 5

1620 lượt xem

Tập 6

1391 lượt xem

Tập 7

1216 lượt xem

Tập 8

1232 lượt xem

Tập 9

1123 lượt xem

Tập 10

1187 lượt xem

Tập 11

1139 lượt xem

Tập 12

1116 lượt xem

Tập 13

1040 lượt xem

Tập 14

977 lượt xem

Tập 15

1022 lượt xem

Tập 16

898 lượt xem

Tập 17

914 lượt xem

Tập 18

891 lượt xem

Tập 19

948 lượt xem

Tập 20

939 lượt xem

Tập 21

836 lượt xem

Tập 22

751 lượt xem

Tập 23

759 lượt xem

Tập 24

663 lượt xem

Tập 25

818 lượt xem

Tập 26

714 lượt xem

Tập 27

643 lượt xem

Tập 28

739 lượt xem

Tập 29

1055 lượt xem

Tập 30

1812 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng