Chọn tập 8/30

Tập 1

13237 lượt xem

Tập 2

1987 lượt xem

Tập 3

1433 lượt xem

Tập 4

1209 lượt xem

Tập 5

1226 lượt xem

Tập 6

1123 lượt xem

Tập 7

977 lượt xem

Tập 8

961 lượt xem

Tập 9

867 lượt xem

Tập 10

936 lượt xem

Tập 11

912 lượt xem

Tập 12

842 lượt xem

Tập 13

836 lượt xem

Tập 14

773 lượt xem

Tập 15

832 lượt xem

Tập 16

710 lượt xem

Tập 17

693 lượt xem

Tập 18

644 lượt xem

Tập 19

757 lượt xem

Tập 20

752 lượt xem

Tập 21

662 lượt xem

Tập 22

603 lượt xem

Tập 23

595 lượt xem

Tập 24

507 lượt xem

Tập 25

617 lượt xem

Tập 26

544 lượt xem

Tập 27

484 lượt xem

Tập 28

567 lượt xem

Tập 29

824 lượt xem

Tập 30

1437 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng