Chọn tập 1/30

Tập 1

13857 lượt xem

Tập 2

2053 lượt xem

Tập 3

1473 lượt xem

Tập 4

1257 lượt xem

Tập 5

1276 lượt xem

Tập 6

1148 lượt xem

Tập 7

1001 lượt xem

Tập 8

997 lượt xem

Tập 9

886 lượt xem

Tập 10

962 lượt xem

Tập 11

932 lượt xem

Tập 12

862 lượt xem

Tập 13

855 lượt xem

Tập 14

797 lượt xem

Tập 15

848 lượt xem

Tập 16

727 lượt xem

Tập 17

709 lượt xem

Tập 18

663 lượt xem

Tập 19

775 lượt xem

Tập 20

772 lượt xem

Tập 21

682 lượt xem

Tập 22

618 lượt xem

Tập 23

613 lượt xem

Tập 24

518 lượt xem

Tập 25

636 lượt xem

Tập 26

565 lượt xem

Tập 27

507 lượt xem

Tập 28

596 lượt xem

Tập 29

858 lượt xem

Tập 30

1513 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng