Chọn tập 1/30

Tập 1

247508 lượt xem

Tập 2

45273 lượt xem

Tập 3

38603 lượt xem

Tập 4

38787 lượt xem

Tập 5

37450 lượt xem

Tập 6

33281 lượt xem

Tập 7

31543 lượt xem

Tập 8

31133 lượt xem

Tập 9

29371 lượt xem

Tập 10

33908 lượt xem

Tập 11

30087 lượt xem

Tập 12

29561 lượt xem

Tập 13

24912 lượt xem

Tập 14

24176 lượt xem

Tập 15

23934 lượt xem

Tập 16

23363 lượt xem

Tập 17

23381 lượt xem

Tập 18

25139 lượt xem

Tập 19

23771 lượt xem

Tập 20

24576 lượt xem

Tập 21

22288 lượt xem

Tập 22

21056 lượt xem

Tập 23

19998 lượt xem

Tập 24

21492 lượt xem

Tập 25

23661 lượt xem

Tập 26

20925 lượt xem

Tập 27

20270 lượt xem

Tập 28

24951 lượt xem

Tập 29

36224 lượt xem

Tập 30

58204 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng