Chọn tập 1/30

Tập 1

6058 lượt xem

Tập 2

915 lượt xem

Tập 3

634 lượt xem

Tập 4

571 lượt xem

Tập 5

571 lượt xem

Tập 6

520 lượt xem

Tập 7

432 lượt xem

Tập 8

417 lượt xem

Tập 9

396 lượt xem

Tập 10

398 lượt xem

Tập 11

416 lượt xem

Tập 12

349 lượt xem

Tập 13

346 lượt xem

Tập 14

361 lượt xem

Tập 15

343 lượt xem

Tập 16

311 lượt xem

Tập 17

318 lượt xem

Tập 18

283 lượt xem

Tập 19

254 lượt xem

Tập 20

286 lượt xem

Tập 21

281 lượt xem

Tập 22

225 lượt xem

Tập 23

250 lượt xem

Tập 24

210 lượt xem

Tập 25

248 lượt xem

Tập 26

211 lượt xem

Tập 27

198 lượt xem

Tập 28

219 lượt xem

Tập 29

338 lượt xem

Tập 30

593 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng