Chọn tập 1/30

Tập 1

10792 lượt xem

Tập 2

1619 lượt xem

Tập 3

1174 lượt xem

Tập 4

1005 lượt xem

Tập 5

1036 lượt xem

Tập 6

951 lượt xem

Tập 7

803 lượt xem

Tập 8

804 lượt xem

Tập 9

730 lượt xem

Tập 10

774 lượt xem

Tập 11

770 lượt xem

Tập 12

692 lượt xem

Tập 13

700 lượt xem

Tập 14

636 lượt xem

Tập 15

699 lượt xem

Tập 16

593 lượt xem

Tập 17

585 lượt xem

Tập 18

543 lượt xem

Tập 19

642 lượt xem

Tập 20

637 lượt xem

Tập 21

551 lượt xem

Tập 22

493 lượt xem

Tập 23

501 lượt xem

Tập 24

428 lượt xem

Tập 25

523 lượt xem

Tập 26

454 lượt xem

Tập 27

405 lượt xem

Tập 28

465 lượt xem

Tập 29

639 lượt xem

Tập 30

1137 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng