Chọn tập 1/30

Tập 1

10884 lượt xem

Tập 2

1646 lượt xem

Tập 3

1205 lượt xem

Tập 4

1032 lượt xem

Tập 5

1056 lượt xem

Tập 6

969 lượt xem

Tập 7

826 lượt xem

Tập 8

820 lượt xem

Tập 9

745 lượt xem

Tập 10

787 lượt xem

Tập 11

782 lượt xem

Tập 12

704 lượt xem

Tập 13

703 lượt xem

Tập 14

639 lượt xem

Tập 15

702 lượt xem

Tập 16

596 lượt xem

Tập 17

589 lượt xem

Tập 18

544 lượt xem

Tập 19

644 lượt xem

Tập 20

641 lượt xem

Tập 21

552 lượt xem

Tập 22

494 lượt xem

Tập 23

501 lượt xem

Tập 24

429 lượt xem

Tập 25

526 lượt xem

Tập 26

455 lượt xem

Tập 27

406 lượt xem

Tập 28

465 lượt xem

Tập 29

643 lượt xem

Tập 30

1143 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng