Chọn tập 1/30

Tập 1

251004 lượt xem

Tập 2

46137 lượt xem

Tập 3

39370 lượt xem

Tập 4

39351 lượt xem

Tập 5

37972 lượt xem

Tập 6

33731 lượt xem

Tập 7

31952 lượt xem

Tập 8

31548 lượt xem

Tập 9

29771 lượt xem

Tập 10

34346 lượt xem

Tập 11

30521 lượt xem

Tập 12

29954 lượt xem

Tập 13

25239 lượt xem

Tập 14

24517 lượt xem

Tập 15

24272 lượt xem

Tập 16

23705 lượt xem

Tập 17

23723 lượt xem

Tập 18

25535 lượt xem

Tập 19

24097 lượt xem

Tập 20

24944 lượt xem

Tập 21

22568 lượt xem

Tập 22

21315 lượt xem

Tập 23

20247 lượt xem

Tập 24

21749 lượt xem

Tập 25

23977 lượt xem

Tập 26

21224 lượt xem

Tập 27

20591 lượt xem

Tập 28

25393 lượt xem

Tập 29

36817 lượt xem

Tập 30

59231 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng