Chọn tập 1/30

Tập 1

13189 lượt xem

Tập 2

1981 lượt xem

Tập 3

1432 lượt xem

Tập 4

1208 lượt xem

Tập 5

1224 lượt xem

Tập 6

1122 lượt xem

Tập 7

976 lượt xem

Tập 8

960 lượt xem

Tập 9

866 lượt xem

Tập 10

935 lượt xem

Tập 11

911 lượt xem

Tập 12

840 lượt xem

Tập 13

834 lượt xem

Tập 14

772 lượt xem

Tập 15

830 lượt xem

Tập 16

709 lượt xem

Tập 17

692 lượt xem

Tập 18

644 lượt xem

Tập 19

757 lượt xem

Tập 20

751 lượt xem

Tập 21

659 lượt xem

Tập 22

601 lượt xem

Tập 23

593 lượt xem

Tập 24

505 lượt xem

Tập 25

616 lượt xem

Tập 26

544 lượt xem

Tập 27

484 lượt xem

Tập 28

559 lượt xem

Tập 29

817 lượt xem

Tập 30

1433 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng