Chọn tập 1/30

Tập 1

17802 lượt xem

Tập 2

2555 lượt xem

Tập 3

1797 lượt xem

Tập 4

1603 lượt xem

Tập 5

1645 lượt xem

Tập 6

1416 lượt xem

Tập 7

1231 lượt xem

Tập 8

1249 lượt xem

Tập 9

1136 lượt xem

Tập 10

1202 lượt xem

Tập 11

1148 lượt xem

Tập 12

1125 lượt xem

Tập 13

1048 lượt xem

Tập 14

982 lượt xem

Tập 15

1027 lượt xem

Tập 16

904 lượt xem

Tập 17

919 lượt xem

Tập 18

903 lượt xem

Tập 19

955 lượt xem

Tập 20

944 lượt xem

Tập 21

843 lượt xem

Tập 22

755 lượt xem

Tập 23

763 lượt xem

Tập 24

665 lượt xem

Tập 25

828 lượt xem

Tập 26

722 lượt xem

Tập 27

648 lượt xem

Tập 28

745 lượt xem

Tập 29

1066 lượt xem

Tập 30

1836 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng