Chọn tập 13/30

Tập 1

249527 lượt xem

Tập 2

45802 lượt xem

Tập 3

39097 lượt xem

Tập 4

39109 lượt xem

Tập 5

37728 lượt xem

Tập 6

33514 lượt xem

Tập 7

31775 lượt xem

Tập 8

31372 lượt xem

Tập 9

29587 lượt xem

Tập 10

34162 lượt xem

Tập 11

30329 lượt xem

Tập 12

29784 lượt xem

Tập 13

25100 lượt xem

Tập 14

24380 lượt xem

Tập 15

24123 lượt xem

Tập 16

23562 lượt xem

Tập 17

23585 lượt xem

Tập 18

25363 lượt xem

Tập 19

23955 lượt xem

Tập 20

24775 lượt xem

Tập 21

22461 lượt xem

Tập 22

21202 lượt xem

Tập 23

20126 lượt xem

Tập 24

21649 lượt xem

Tập 25

23845 lượt xem

Tập 26

21110 lượt xem

Tập 27

20464 lượt xem

Tập 28

25195 lượt xem

Tập 29

36572 lượt xem

Tập 30

58779 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 13

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng