Chọn tập 15/30

Tập 1

11189 lượt xem

Tập 2

1711 lượt xem

Tập 3

1261 lượt xem

Tập 4

1082 lượt xem

Tập 5

1094 lượt xem

Tập 6

1010 lượt xem

Tập 7

861 lượt xem

Tập 8

850 lượt xem

Tập 9

775 lượt xem

Tập 10

811 lượt xem

Tập 11

806 lượt xem

Tập 12

736 lượt xem

Tập 13

730 lượt xem

Tập 14

664 lượt xem

Tập 15

728 lượt xem

Tập 16

618 lượt xem

Tập 17

612 lượt xem

Tập 18

564 lượt xem

Tập 19

671 lượt xem

Tập 20

662 lượt xem

Tập 21

570 lượt xem

Tập 22

514 lượt xem

Tập 23

514 lượt xem

Tập 24

441 lượt xem

Tập 25

542 lượt xem

Tập 26

467 lượt xem

Tập 27

419 lượt xem

Tập 28

480 lượt xem

Tập 29

665 lượt xem

Tập 30

1177 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 15

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng