Chọn tập 22/30

Tập 1

13707 lượt xem

Tập 2

2036 lượt xem

Tập 3

1459 lượt xem

Tập 4

1236 lượt xem

Tập 5

1258 lượt xem

Tập 6

1141 lượt xem

Tập 7

995 lượt xem

Tập 8

979 lượt xem

Tập 9

882 lượt xem

Tập 10

955 lượt xem

Tập 11

929 lượt xem

Tập 12

858 lượt xem

Tập 13

853 lượt xem

Tập 14

794 lượt xem

Tập 15

844 lượt xem

Tập 16

723 lượt xem

Tập 17

706 lượt xem

Tập 18

660 lượt xem

Tập 19

771 lượt xem

Tập 20

768 lượt xem

Tập 21

679 lượt xem

Tập 22

617 lượt xem

Tập 23

611 lượt xem

Tập 24

517 lượt xem

Tập 25

633 lượt xem

Tập 26

563 lượt xem

Tập 27

505 lượt xem

Tập 28

590 lượt xem

Tập 29

855 lượt xem

Tập 30

1507 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 22

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng