Chọn tập 26/30

Tập 1

5791 lượt xem

Tập 2

884 lượt xem

Tập 3

611 lượt xem

Tập 4

546 lượt xem

Tập 5

549 lượt xem

Tập 6

495 lượt xem

Tập 7

410 lượt xem

Tập 8

395 lượt xem

Tập 9

377 lượt xem

Tập 10

377 lượt xem

Tập 11

390 lượt xem

Tập 12

329 lượt xem

Tập 13

329 lượt xem

Tập 14

351 lượt xem

Tập 15

330 lượt xem

Tập 16

293 lượt xem

Tập 17

299 lượt xem

Tập 18

266 lượt xem

Tập 19

241 lượt xem

Tập 20

270 lượt xem

Tập 21

264 lượt xem

Tập 22

215 lượt xem

Tập 23

239 lượt xem

Tập 24

202 lượt xem

Tập 25

235 lượt xem

Tập 26

202 lượt xem

Tập 27

191 lượt xem

Tập 28

212 lượt xem

Tập 29

324 lượt xem

Tập 30

566 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 26

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng