Chọn tập 29/30

Tập 1

5795 lượt xem

Tập 2

885 lượt xem

Tập 3

611 lượt xem

Tập 4

546 lượt xem

Tập 5

550 lượt xem

Tập 6

495 lượt xem

Tập 7

410 lượt xem

Tập 8

395 lượt xem

Tập 9

377 lượt xem

Tập 10

377 lượt xem

Tập 11

390 lượt xem

Tập 12

329 lượt xem

Tập 13

329 lượt xem

Tập 14

351 lượt xem

Tập 15

331 lượt xem

Tập 16

294 lượt xem

Tập 17

301 lượt xem

Tập 18

267 lượt xem

Tập 19

241 lượt xem

Tập 20

270 lượt xem

Tập 21

265 lượt xem

Tập 22

215 lượt xem

Tập 23

239 lượt xem

Tập 24

202 lượt xem

Tập 25

235 lượt xem

Tập 26

203 lượt xem

Tập 27

192 lượt xem

Tập 28

213 lượt xem

Tập 29

324 lượt xem

Tập 30

567 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 29

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng