Chọn tập 4/30

Tập 1

249529 lượt xem

Tập 2

45803 lượt xem

Tập 3

39097 lượt xem

Tập 4

39110 lượt xem

Tập 5

37729 lượt xem

Tập 6

33514 lượt xem

Tập 7

31775 lượt xem

Tập 8

31372 lượt xem

Tập 9

29588 lượt xem

Tập 10

34163 lượt xem

Tập 11

30330 lượt xem

Tập 12

29784 lượt xem

Tập 13

25101 lượt xem

Tập 14

24381 lượt xem

Tập 15

24124 lượt xem

Tập 16

23563 lượt xem

Tập 17

23586 lượt xem

Tập 18

25364 lượt xem

Tập 19

23956 lượt xem

Tập 20

24776 lượt xem

Tập 21

22461 lượt xem

Tập 22

21203 lượt xem

Tập 23

20128 lượt xem

Tập 24

21651 lượt xem

Tập 25

23846 lượt xem

Tập 26

21110 lượt xem

Tập 27

20464 lượt xem

Tập 28

25195 lượt xem

Tập 29

36572 lượt xem

Tập 30

58779 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 4

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng