Biệt Đội Cún Cưng - Show Dogs

Chia sẻ

Tóm tắt:

Max - một chú chó cảnh sát và cộng sự là con người đang điều tra về một nhóm tội phạm. Chúng lợi dụn... Mở rộng