Biệt Đội Đánh Thuê 2 - The Expendables 2

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

The Expendables đã trở lại và lần này là chuyện cá nhân! Sau khi Tool (Mickey Rourke), trái tim và l... Mở rộng

Thông tin: