Biệt Đội Đánh Thuê 3 - The Expendables 3

Chia sẻ 6.1/10

Tóm tắt:

Mở đầu phim là cảnh giải cứu tù nhân đậm chất Hollywood, cả nhóm tác chiến trên trực thăng và nã đạn... Mở rộng