Biệt Đội Đánh Thuê 3 - The Expendables 3

Chia sẻ 6.1/10

Tóm tắt:

Barney, Christmas và số còn lại của đội The Expendables đối mặt với Conrad Stonebanks, người năm trư... Mở rộng