Bình Minh Đỏ - Red Dawn

Chia sẻ 5.4/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Thời kỳ cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, tại miền trung nước Mỹ, một nhóm thanh niên b... Mở rộng

Thông tin: