Chọn tập 1/35

Tập 1

179968 lượt xem

Tập 2

28492 lượt xem

Tập 3

23263 lượt xem

Tập 4

20653 lượt xem

Tập 5

18798 lượt xem

Tập 6

17239 lượt xem

Tập 7

15047 lượt xem

Tập 8

13824 lượt xem

Tập 9

12840 lượt xem

Tập 10

13264 lượt xem

Tập 11

11488 lượt xem

Tập 12

10564 lượt xem

Tập 13

9853 lượt xem

Tập 14

9505 lượt xem

Tập 15

9090 lượt xem

Tập 16

9033 lượt xem

Tập 17

8643 lượt xem

Tập 18

9229 lượt xem

Tập 19

8864 lượt xem

Tập 20

9253 lượt xem

Tập 21

7978 lượt xem

Tập 22

7614 lượt xem

Tập 23

7089 lượt xem

Tập 24

7257 lượt xem

Tập 25

8395 lượt xem

Tập 26

8001 lượt xem

Tập 27

7101 lượt xem

Tập 28

7130 lượt xem

Tập 29

6199 lượt xem

Tập 30

6765 lượt xem

Tập 31

6056 lượt xem

Tập 32

6553 lượt xem

Tập 33

7457 lượt xem

Tập 34

11713 lượt xem

Tập 35

21036 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 179968

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm