Chọn tập 1/35

Tập 1

43123 lượt xem

Tập 2

7183 lượt xem

Tập 3

5558 lượt xem

Tập 4

4329 lượt xem

Tập 5

3953 lượt xem

Tập 6

3797 lượt xem

Tập 7

2746 lượt xem

Tập 8

2628 lượt xem

Tập 9

2299 lượt xem

Tập 10

2383 lượt xem

Tập 11

2514 lượt xem

Tập 12

2018 lượt xem

Tập 13

2095 lượt xem

Tập 14

2132 lượt xem

Tập 15

2003 lượt xem

Tập 16

1812 lượt xem

Tập 17

1643 lượt xem

Tập 18

1536 lượt xem

Tập 19

1728 lượt xem

Tập 20

1778 lượt xem

Tập 21

1520 lượt xem

Tập 22

1502 lượt xem

Tập 23

1563 lượt xem

Tập 24

1408 lượt xem

Tập 25

1485 lượt xem

Tập 26

1570 lượt xem

Tập 27

1302 lượt xem

Tập 28

1293 lượt xem

Tập 29

1261 lượt xem

Tập 30

1356 lượt xem

Tập 31

1390 lượt xem

Tập 32

1251 lượt xem

Tập 33

1461 lượt xem

Tập 34

2736 lượt xem

Tập 35

3893 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 99876

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm