Chọn tập 1/35

Tập 1

45596 lượt xem

Tập 2

7536 lượt xem

Tập 3

5763 lượt xem

Tập 4

4534 lượt xem

Tập 5

4154 lượt xem

Tập 6

3948 lượt xem

Tập 7

2904 lượt xem

Tập 8

2818 lượt xem

Tập 9

2455 lượt xem

Tập 10

2510 lượt xem

Tập 11

2626 lượt xem

Tập 12

2136 lượt xem

Tập 13

2209 lượt xem

Tập 14

2240 lượt xem

Tập 15

2094 lượt xem

Tập 16

1909 lượt xem

Tập 17

1727 lượt xem

Tập 18

1636 lượt xem

Tập 19

1838 lượt xem

Tập 20

1891 lượt xem

Tập 21

1618 lượt xem

Tập 22

1608 lượt xem

Tập 23

1661 lượt xem

Tập 24

1518 lượt xem

Tập 25

1608 lượt xem

Tập 26

1677 lượt xem

Tập 27

1387 lượt xem

Tập 28

1395 lượt xem

Tập 29

1346 lượt xem

Tập 30

1440 lượt xem

Tập 31

1453 lượt xem

Tập 32

1320 lượt xem

Tập 33

1536 lượt xem

Tập 34

2876 lượt xem

Tập 35

4061 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 112432

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm