Chọn tập 1/35

Tập 1

38692 lượt xem

Tập 2

6077 lượt xem

Tập 3

5152 lượt xem

Tập 4

3933 lượt xem

Tập 5

3443 lượt xem

Tập 6

3467 lượt xem

Tập 7

2433 lượt xem

Tập 8

2253 lượt xem

Tập 9

2075 lượt xem

Tập 10

2145 lượt xem

Tập 11

2300 lượt xem

Tập 12

1828 lượt xem

Tập 13

1912 lượt xem

Tập 14

1962 lượt xem

Tập 15

1838 lượt xem

Tập 16

1650 lượt xem

Tập 17

1474 lượt xem

Tập 18

1349 lượt xem

Tập 19

1556 lượt xem

Tập 20

1603 lượt xem

Tập 21

1346 lượt xem

Tập 22

1331 lượt xem

Tập 23

1426 lượt xem

Tập 24

1275 lượt xem

Tập 25

1333 lượt xem

Tập 26

1421 lượt xem

Tập 27

1163 lượt xem

Tập 28

1167 lượt xem

Tập 29

1125 lượt xem

Tập 30

1216 lượt xem

Tập 31

1269 lượt xem

Tập 32

1146 lượt xem

Tập 33

1337 lượt xem

Tập 34

2438 lượt xem

Tập 35

3578 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 79187

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm