Chọn tập 1/35

Tập 1

46292 lượt xem

Tập 2

7628 lượt xem

Tập 3

5830 lượt xem

Tập 4

4598 lượt xem

Tập 5

4215 lượt xem

Tập 6

3987 lượt xem

Tập 7

2943 lượt xem

Tập 8

2854 lượt xem

Tập 9

2498 lượt xem

Tập 10

2543 lượt xem

Tập 11

2652 lượt xem

Tập 12

2185 lượt xem

Tập 13

2245 lượt xem

Tập 14

2277 lượt xem

Tập 15

2123 lượt xem

Tập 16

1940 lượt xem

Tập 17

1752 lượt xem

Tập 18

1659 lượt xem

Tập 19

1867 lượt xem

Tập 20

1913 lượt xem

Tập 21

1646 lượt xem

Tập 22

1634 lượt xem

Tập 23

1689 lượt xem

Tập 24

1541 lượt xem

Tập 25

1639 lượt xem

Tập 26

1698 lượt xem

Tập 27

1409 lượt xem

Tập 28

1416 lượt xem

Tập 29

1373 lượt xem

Tập 30

1465 lượt xem

Tập 31

1476 lượt xem

Tập 32

1345 lượt xem

Tập 33

1560 lượt xem

Tập 34

2929 lượt xem

Tập 35

4126 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 118911

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm