Chọn tập 1/35

Tập 1

43504 lượt xem

Tập 2

7241 lượt xem

Tập 3

5591 lượt xem

Tập 4

4367 lượt xem

Tập 5

4003 lượt xem

Tập 6

3826 lượt xem

Tập 7

2774 lượt xem

Tập 8

2662 lượt xem

Tập 9

2323 lượt xem

Tập 10

2395 lượt xem

Tập 11

2530 lượt xem

Tập 12

2037 lượt xem

Tập 13

2111 lượt xem

Tập 14

2150 lượt xem

Tập 15

2016 lượt xem

Tập 16

1828 lượt xem

Tập 17

1663 lượt xem

Tập 18

1558 lượt xem

Tập 19

1749 lượt xem

Tập 20

1794 lượt xem

Tập 21

1539 lượt xem

Tập 22

1522 lượt xem

Tập 23

1581 lượt xem

Tập 24

1433 lượt xem

Tập 25

1518 lượt xem

Tập 26

1593 lượt xem

Tập 27

1323 lượt xem

Tập 28

1311 lượt xem

Tập 29

1279 lượt xem

Tập 30

1369 lượt xem

Tập 31

1402 lượt xem

Tập 32

1261 lượt xem

Tập 33

1475 lượt xem

Tập 34

2760 lượt xem

Tập 35

3920 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 101504

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm