Chọn tập 1/35

Tập 1

46573 lượt xem

Tập 2

7661 lượt xem

Tập 3

5858 lượt xem

Tập 4

4617 lượt xem

Tập 5

4230 lượt xem

Tập 6

4005 lượt xem

Tập 7

2954 lượt xem

Tập 8

2865 lượt xem

Tập 9

2506 lượt xem

Tập 10

2563 lượt xem

Tập 11

2669 lượt xem

Tập 12

2199 lượt xem

Tập 13

2260 lượt xem

Tập 14

2287 lượt xem

Tập 15

2130 lượt xem

Tập 16

1948 lượt xem

Tập 17

1760 lượt xem

Tập 18

1670 lượt xem

Tập 19

1875 lượt xem

Tập 20

1923 lượt xem

Tập 21

1657 lượt xem

Tập 22

1648 lượt xem

Tập 23

1703 lượt xem

Tập 24

1553 lượt xem

Tập 25

1652 lượt xem

Tập 26

1707 lượt xem

Tập 27

1419 lượt xem

Tập 28

1426 lượt xem

Tập 29

1379 lượt xem

Tập 30

1475 lượt xem

Tập 31

1489 lượt xem

Tập 32

1362 lượt xem

Tập 33

1576 lượt xem

Tập 34

2942 lượt xem

Tập 35

4152 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 121327

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm