Chọn tập 1/35

Tập 1

170760 lượt xem

Tập 2

26825 lượt xem

Tập 3

21983 lượt xem

Tập 4

19557 lượt xem

Tập 5

17851 lượt xem

Tập 6

16365 lượt xem

Tập 7

14239 lượt xem

Tập 8

13092 lượt xem

Tập 9

12111 lượt xem

Tập 10

12529 lượt xem

Tập 11

10927 lượt xem

Tập 12

10012 lượt xem

Tập 13

9272 lượt xem

Tập 14

8735 lượt xem

Tập 15

8563 lượt xem

Tập 16

8493 lượt xem

Tập 17

8119 lượt xem

Tập 18

8633 lượt xem

Tập 19

8299 lượt xem

Tập 20

8636 lượt xem

Tập 21

7475 lượt xem

Tập 22

7160 lượt xem

Tập 23

6675 lượt xem

Tập 24

6827 lượt xem

Tập 25

7913 lượt xem

Tập 26

7562 lượt xem

Tập 27

6667 lượt xem

Tập 28

6694 lượt xem

Tập 29

5791 lượt xem

Tập 30

6337 lượt xem

Tập 31

5678 lượt xem

Tập 32

6106 lượt xem

Tập 33

6949 lượt xem

Tập 34

10945 lượt xem

Tập 35

19532 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 170760

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm