Chọn tập 1/35

Tập 1

45529 lượt xem

Tập 2

7526 lượt xem

Tập 3

5760 lượt xem

Tập 4

4530 lượt xem

Tập 5

4152 lượt xem

Tập 6

3945 lượt xem

Tập 7

2898 lượt xem

Tập 8

2817 lượt xem

Tập 9

2453 lượt xem

Tập 10

2507 lượt xem

Tập 11

2623 lượt xem

Tập 12

2132 lượt xem

Tập 13

2203 lượt xem

Tập 14

2235 lượt xem

Tập 15

2090 lượt xem

Tập 16

1904 lượt xem

Tập 17

1723 lượt xem

Tập 18

1630 lượt xem

Tập 19

1834 lượt xem

Tập 20

1888 lượt xem

Tập 21

1616 lượt xem

Tập 22

1603 lượt xem

Tập 23

1656 lượt xem

Tập 24

1513 lượt xem

Tập 25

1597 lượt xem

Tập 26

1671 lượt xem

Tập 27

1385 lượt xem

Tập 28

1392 lượt xem

Tập 29

1344 lượt xem

Tập 30

1435 lượt xem

Tập 31

1449 lượt xem

Tập 32

1313 lượt xem

Tập 33

1530 lượt xem

Tập 34

2864 lượt xem

Tập 35

4057 lượt xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nữ nhân viên văn phòng do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác c... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 112365

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2011

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trần Hy Hàm