Bố Đời 2 - Bad Ass 2: Bad Asses

Chia sẻ 5.6/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Sau sự thành công của phần đầu tiên được ra đời vào năm 2012, đạo diễn Craig Moss tiếp tục với phần ... Mở rộng