Bố Tớ Là Chân To - The Son Of Big Foot

Chia sẻ 6.1/10

Tóm tắt:

Chàng trai trẻ tuổi Adam tự mình đi tìm người cha đã bị lạc từ lâu, không ngờ rằng ông không ai khác... Mở rộng