Bóng Ma Cô Đơn - Ghost And The Whale

Chia sẻ 4.3/10

Tóm tắt:

Chỉ một mình trở về sau chuyến du ngoạn chèo thuyền trên biển, Joseph cố gắng nói với bất cứ ai sẽ n... Mở rộng