Bữa Tối Kinh Hoàng - Blood Diner

Chia sẻ 5.2/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Anh em nhà Namtut sở hữu một chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất trong thị trấn. Nhưng trong món ăn mà họ ... Mở rộng