Chọn tập 1/12

Tập 1

5940 lượt xem

Tập 2

886 lượt xem

Tập 3

570 lượt xem

Tập 4

477 lượt xem

Tập 5

647 lượt xem

Tập 6

459 lượt xem

Tập 7

371 lượt xem

Tập 8

362 lượt xem

Tập 9

383 lượt xem

Tập 10

385 lượt xem

Tập 11

437 lượt xem

Tập 12

504 lượt xem

Cách Ngăn Triệu Hồi Ma Vương - How Not To Summon A Demon Lord - Tập 1

Chia sẻ 7.0/10

Tóm tắt:

Trong game MMORPG Cross Reverie, Sakamoto Takuma tự hào về sức mạnh áp đảo của mình và được những pl... Mở rộng

Thông tin: