Chọn tập 1/12

Tập 1

1999 lượt xem

Tập 2

271 lượt xem

Tập 3

194 lượt xem

Tập 4

139 lượt xem

Tập 5

194 lượt xem

Tập 6

138 lượt xem

Tập 7

100 lượt xem

Tập 8

106 lượt xem

Tập 9

83 lượt xem

Tập 10

111 lượt xem

Tập 11

154 lượt xem

Tập 12

90 lượt xem

Cách Ngăn Triệu Hồi Ma Vương - How Not To Summon A Demon Lord - Tập 1

Chia sẻ 7.0/10

Tóm tắt:

Trong game MMORPG Cross Reverie, Sakamoto Takuma tự hào về sức mạnh áp đảo của mình và được những pl... Mở rộng

Thông tin: