Căn Phòng - Room

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách năm 2010 của Emma Donoghue, kể về hai mẹ con Ma (Bri... Mở rộng