Cánh Cửa Bị Khóa Trái - Locked In

Chia sẻ 4.1/10

Tóm tắt:

Cơn bão ập đến, người lạ gõ cửa xin một nơi trú chân vì xe anh ta đã hết xăng. Bất đắc dĩ tin tưởng ... Mở rộng