Cánh Cung - The Bow

Chia sẻ 7.8/10

Tóm tắt:

Giữa vùng trời biển mênh mông, một chiếc tàu gỗ bỏ neo trên sóng nước dập dềnh. Trên tàu là hai con ... Mở rộng

Thông tin: