Carmen Vượng Giác - As Tears Go By

Chia sẻ 7.0/10

Tóm tắt:

Hoa là một tay anh chị xã hội đen. Anh phải lòng cô gái tên Nga và quyết định về quê Nga để tỏ tình.... Mở rộng

Thông tin: